Sobota, 25 czerwca 2022.

Dnia 26 stycznia 2016 roku klasa I B wzięła udział w etapie wstępnym (wewnątrzszkolnym) Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka Bez Granic”, którego organizatorem jest Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathematiques sans Frontieres” z siedzibą w Strasbourgu.

Etap finałowy odbędzie się 29 lutego 2016 roku.

Życzymy powodzenia i sukcesów.

Zdjęcia z konkursu

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny