Niedziela, 10 grudnia 2023.

Kl. 2a – grupa realizująca rozszerzony WOS zwiedziła Sejm RP: „korytarz marszałkowski”, galerię Sali Posiedzeń Sejmu, hall główny (tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światow20160308_132908ej, tablica upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 2010 r., gablota z laskami marszałkowskimi, makieta kompleksu budynków sejmowych). Nie udało nam się zwiedzić sali posiedzeń Senatu, ponieważ pracowała Komisja Ustawodawcza. Przewodnik w przystępnej formie wyjaśnił proces powstawania ustawy od momentu powstania inicjatywy ustawodawczej i przedłożenia projektu ustawy marszałkowi sejmu, poprzez pracę posłów i senatorów nad ustawą podczas posiedzeń komisji, oraz obrad obu izb parlamentu, aż do podpisania ustawy przez Prezydenta i ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Galeria zdjęć

Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Sejmie RP