Niedziela, 03 lipca 2022.

Środa (16.03.DSC020382016r.) to w naszej szkole dzień profilaktyki. Warsztaty dotyczące profilaktyki dopalaczy, komunikacji interpersonalnej oraz zachowań ryzykownych przeprowadziła we wszystkich klasach przedstawicielka (psycholog, coach) Polskiego Centrum Profilaktyki. Nauczyciele i Rodzice natomiast wzięli udział w prelekcji poświęconej tematyce dopalaczy. Spotkanie z panią psycholog było dla wszystkich podmiotów szkoły naprawdę dobrą lekcją efektywnej profilaktyki.

Zajęcia profilaktyczne