Środa, 27 września 2023.

27 kwietnia 2016r. w LO im. A. Mickiewicza, prof. dr hab. Zygmunt Szefliński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt „Fizyka w biologii i medycynie – o akceleratorach i detektorach promieniowania w diagnostyce i terapii nowotworów”. Zajęcia, w których brali udział uczniowie klas o profilu ścisłym, odbywają się w ramach współpracy Liceum z warszawskimi uczelniami. Odkrycia w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki cząstek zaowocowały zastosowaniem sztucznej promieniotwórczości w diagnostyce medycznej a akceleratorów w terapii nowotworów. Projektowane dla badań, coraz bardziej złożone detektory promieniowania zaowocowały wprowadzeniem do diagnostyki, powszechnie dziś stosowanych, technik tomograficznych. W wykładzie zostały zaprezentowane podstawy fizyczne stosowanych współcześnie technik diagnostycznych i terapeutycznych. Omówiono szczegółowo technikę pozytonowej tomografii emisyjnej i jej osiągnięcia w diagnostyce chorób nowotworowych. Zaprezentowano też już działające akceleratory, których wiązki protonów i lekkich jonów są używane do leczenia nowotworów, oraz projekty urządzeń, które już powstają i są projektowane na najbliższe lata.

Galeria zdjęć

Prof. dr hab. Zygmunt Szefliński w LO im. A. Mickiewicza