Piątek, 29 września 2023.

Uczniowie klasy 2a (rozszerzony WOS) uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Wykład „Dostęp obywatela do Sądu Najwyższego” poprowadziła dr Małgorzata Sekuła-Leleno – radca prawny, adiunkt w Uczelni Łazarskiego, asystentka sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Przedmiot wykładu: rola i funkcje Sądu Najwyższego, skarga kasacyjna jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, podmioty uprawnione do wniesienia skargi, wymogi formalne skargi kasacyjnej oraz specyfika postępowania skargi kasacyjnej.

Wykład „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” poprowadził dr Bartłomiej Opaliński – radca prawny, pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Sądów Administracyjnych, adiunkt w Katedrze Prawa Nauki o Administracji Uczelni Łazarskiego. Przedmiot wykładu: funkcjonowanie organów służb porządkowych, prawa obywatela przysługujące względem służb porządkowych oraz jak być bezpiecznym w państwie prawa.

Wykład „Obywatel w postępowaniu cywilnym” poprowadziła Karolina Kultys – właścicielka kancelarii prawnej „Temida”, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego w Uczelni Łazarskiego.
Przedmiot wykładu: podstawowe zasady postępowania cywilnego procesowego oraz nieprocesowego i egzekucyjnego; sposoby zaskarżania orzeczeń (apelacja, skarga kasacyjna, wznowienie postępowania) oraz tryb i terminy wnoszenia środków zaskarżania orzeczeń.

Uczelnia Łazarskiego