Niedziela, 28 maja 2023.

Zgodnie z priorytetami MEN na obecny rok szkolny nasze liceum zrealizowało przedsięwzięcie z zakresu profilaktyki dopalaczy tj. przystąpiliśmy do realizacji ogólnopolskiego projektu „Szkoła wolna od dopalaczy”. Zgodnie z założeniami projektu zrealizowaliśmy 11 zadań. Każde z nich oceniane było przez ekspertów
z zakresu profilaktyki uzależnień, którzy przyznawali w zależności od formy, atrakcyjności i kreatywnosci okresloną pulę punktów. W związku z tym, że nasze liceum uzyskało maksymalną ilość punktów za wykonanie poszczególnych zadań przyznano szkole certyfikat „Szkoła wolna od dopalaczy”.

Certyfikat

Ogólnopolski projekt „Szkoła wolna od dopalaczy”