Niedziela, 10 grudnia 2023.

W piastowskim Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza 20 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której podsumowano rok szkolny 2015/2016 i wręczono stypendia naukowe i sportowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta Piastowa dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszej gminy. Honory gospodyni uroczystości pełniła pani Hanna Babikowska – dyrektor LO im. A. Mickiewicza.
Sesję Rady Miasta otworzyła pani Agata Korczak – przewodnicząca Rady Miejskiej, która złożyła gratulacje i wyrazy uznania wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom, którzy przyczynili się do wszechstronnego rozwoju i spektakularnych sukcesów młodych ludzi. Burmistrz Miasta z kolei – pan Grzegorz Szuplewski- w swoim wystąpieniu podkreślił szczególnie fakt, iż młodzi piastowanie , osiągający sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, realizujący się w sferze artystycznej czy w działalności społecznikowskiej są chlubą miasta Piastowa.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie nagród stypendystom przez pana Burmistrza i przewodniczącą Rady Miasta. Prezentacji swoich podopiecznych i ich osiągnięć dokonali dyrektorzy piastowskich placówek oświatowych. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza – funkcjonujące od tego roku szkolnego jako szkoła miejska – mogło poszczycić się trzema uczennicami, oraz uczniem którzy dzięki wysokim wynikom w nauce i działalności społecznej, zostali nagrodzeni stypendiami naukowymi. Stypendium Burmistrza Miasta Piastowa uzyskały: Marta Loze – tegoroczna maturzystka, uczennica klasy IIIA oraz Agata Gawryła i Karolina Zimna – uczennice klasy IA, a Jan Jędrzejczyk – uczeń klasy IIA uzyskał także stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Osiągnięcia nagrodzonych stypendystów były imponujące, dlatego gratulacjom i słowom uznania nie było końca.
Na sesji tej nie tylko młodzi naukowcy zostali uhonorowani i docenieni. Równie liczna grupa piastowskich uczniów mogła pochwalić się wieloma sukcesami w sferze aktywności fizycznej. Wielu bowiem młodych ludzi odebrało z rąk pana Andrzeja Banasiaka – Inspektora ds. Kultury Fizycznej i Sportu – stypendia sportowe również ufundowane przez Burmistrza Piastowa. Na koniec uroczystości pan Henryk Surynt – prezes firmy RESPONSE, zajmującej się certyfikowanymi audytami legalności oprogramowania wręczył takie certyfikaty jednostkom publicznym na terenie miasta Piastowa. Otrzymali je m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, a także szkoły.
Uroczystość zamknęła pani Dyrektor LO im. Mickiewicza raz jeszcze gratulując wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.

Galeria zdjęć

Sesja Rady Miasta Piastowa w budynku LO Mickiewicza.