Piątek, 29 września 2023.

DSC02846 [1024x768]

System edukacyjny w Polsce przechodzi zmiany. Najwięcej z nich odbywa się na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Nowe podejście do nauki  i nauczania potrzebuje również nowych metod nauczania. Młodzież naszego liceum miała  możliwość uczestniczenia w kilkudziesięciogodzinnych kursach ekonomii  w praktyce. Materiały zostały przetłumaczone na język polski i dopasowane do polskich realiów. W trakcie kilkudniowych warsztatów rozegrano grę edukacyjną,  w której wykorzystywano podstawowe pojęcia ekonomiczne takie jak: przychód, popyt, dochód, zysk, aktywa, pasywa  i wiele innych. Nauka przedsiębiorczości,      w której brali udział nasi uczniowie, to ćwiczenie:

 

  • umiejętności zaplanowania i wdrożenia działalności gospodarczej;
  • zdolność analizy rynku;
  • umiejętności organizacyjne – praca w grupie i przywództwo;
  • ewaluacja – umiejętności oceniania własnych działań i wyciągania z nich wniosków.

Środek ciężkości w przedmiocie nauczanym w naszej szkole stanowią umiejętności, a nie wiedza. Podstawa programowa zawiera jedynie ogólne cele kształcenia, jed­nakże zalecane warunki realizacji podkreślają wykorzystanie wiedzy ekono­micznej uczniów  w praktycznych działaniach. Jednym z nich było wyko­rzystanie gry symulacyjnej (komputerowej).  Zajęcia z naszą młodzieżą prowadzili dr Marcin Wardaszko            i mgr Michał Jakubowski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,

 

Galeria zdjęć

Warsztaty informatyczne „Ekonomia w praktyce”