Poniedziałek, 27 czerwca 2022.

img_0060

8 września w Piastowskim Miejskim Ośrodku Kultury, Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza     w porozumieniu z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i we współpracy z Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej  oraz Mazowieckim Kuratorium Oświaty zorganizowało konferencję naukową pod hasłem:  TRANSPLANTACJE-DAR ŻYCIA. JESTEM NA TAK

Konferencja miała charakter wydarzenia i adresowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, pielęgniarek jak i  przedstawicieli lokalnej społeczności.

Podczas Spotkania zgromadzeni goście dowiedzieli się, na czym polega przeszczep narządów, jakie przepisy prawne regulują ten proces, jak duże zapotrzebowanie na przeszczepy jest w Polsce. Dyskutowano o tym, jak wygląda życie pacjenta po przeszczepie. Ważnymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji były mentalność, etyka, religia i kultura. Podczas panelu dyskusyjnego uczniowie zadawali pytania, prowadzący precyzowali omawiane zagadnienia, rozwiewali wątpliwości.

Partnerstwo dla Transplantacji jest ogólnopolskim projektem, realizowanym we wszystkich województwach. Poza szeroko rozumianym społeczeństwem, kluczowymi grupami w jego realizacji są: środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy szpitali), przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej – zwłaszcza organy założycielskie szpitali, nauczyciele, młodzież szkolna oraz Kościół. Zagadnienia z zakresu transplantacji oraz występujących barier w jej rozwoju przybliżyli uczestnikom koordynator do spraw transplantacji dr Krzysztof Zając z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Ewa Pyłka-Gutowska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Na  konferencji gościliśmy również Panią Kornelię Szczepaniak, starszego specjalistę Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie. Na koniec odczytano podziękowanie za pomoc w organizacji spotkania od Kuratora Mazowieckiego, Pani Aurelii Michałowskiej.

 

Galeria zdjęć

Konferencja naukowa z Transplantologii