Środa, 27 września 2023.

obraz-078-1024x768

11 listopada to symboliczna data – święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Po stu dwudziestu trzech latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania pod koniec 1918-go roku odradzało się państwo polskie. Dzisiaj, na szczęście, żyjemy w wolnej Polsce, ale nigdy nie możemy zapomnieć o tych, którym wolność zawdzięczamy. Pragniemy wyrazić swą wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę.

W 1795 roku Polska została skreślona z mapy Europy. Trzej sąsiedzi podzielili Polskę. Przeszło 100 lat były zabory… rosyjski, pruski i austriacki. Polacy nie czekali z założonymi rękami. Chwytali za broń mając nadzieję, że wreszcie wywalczą upragnioną wolność. Byli też tacy, którzy swoim przykładem budowali podwaliny niezawisłej Ojczyzny.

Dziesiątego listopada 1918-go roku, wstawał zimny dzień. Co prawda nie padało, ale niebo było zachmurzone. Warszawa powoli budziła się do życia. Ludzie wstawali. Niektórzy zaniepokojeni udawali się do kiosku po poranną gazetę, pełną najnowszych wiadomości z frontów wojny światowej. Po pustych jeszcze ulicach z rzadka dudniły koła dorożek, czy nielicznych jeszcze samochodów. Nie było jeszcze siódmej, kiedy na Dworcu Wiedeńskim zatrzymał się specjalny pociąg wiozący Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, uwolnionych przez Niemców z twierdzy w Magdeburgu. W dniu następnym,                              czyli w poniedziałek jedenastego listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową          i zwróciła się z sugestią tworzenia rządu, a Rada Regencyjna rozwiązała się i wydała dekret, w którym obowiązki swoje złożyła w ręce Józefa Piłsudskiego.

 Nie sposób jednak określić jednoznacznie, którego dnia państwo polskie zaistniało ostatecznie. Tworzyło się, bowiem powoli. 11 listopada to tylko początek drogi, długiej drogi, której końcem stała się II Rzeczpospolita. Niestety nie dane nam było spokojne budowanie państwa. Musieliśmy jeszcze walczyć z sąsiadami o granice.

Granice państwa polskiego ukształtowały się w wyniku powstań śląskich, powstania wielkopolskiego, walk    z Ukraińcami, wyprawy wileńskiej generała Lucjana Żeligowskiego i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.    O przebiegu granic na zachodzie i północy zdecydowały plebiscyty. Granicę z Czechosłowacją ustalono arbitralną decyzją wielkich mocarstw. Odzyskanie niepodległości po rozbiorach nie zakończyło wszystkich nieszczęść, jakie spotykały nasz kraj. W czasie II wojny światowej jeszcze raz Niemcy i Sowieci próbowali zniszczyć Polskę. Po wojnie Sowieci próbowali podporządkować Polaków i też im się nie udało. Całkowicie wolną ojczyznę Polacy uzyskali dopiero w 1989 roku.

A tak o niepodległości, ojczyźnie i wolności mówili wielcy Polacy:

Józef Piłsudski –  Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Roman Dmowski – Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Obowiązki względem ojczyzny, to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych co po nas przyjdą.

Ignacy Jan Paderewski Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku.

Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką  jest dobrze żyć dla niej.

10 listopada 2016r. o godzinie 1700 wzięliśmy udział w obchodach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie uroczystości miejskie z tej okazji odbyły się przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy ruchu oporu z terenu Piastowa walczących z okupantem w latach 1939 – 1945 w Parku Bogny i Jerzego Sokorskich.

 Po oficjalnych wystąpieniach Burmistrza Miasta Piastowa  Grzegorza Szuplewskiego oraz wicestarosty powiatu Krzysztofa Rymuzy, a następnie odczytaniu apelu poległych i złożeniu kwiatów pod pomnikiem młodzież naszego Liceum przedstawiła część artystyczną – okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Tę część uroczystości  zamknęła dyrektor LO pani Hanna Babikowska, przytaczając słowa Karola Wojtyły:

Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmagania. Dar i zmagania wpisują się w karty ukryte, przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc, ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacić? Po której jesteśmy stronie?

Galeria zdjęć

Obchody Narodowego Święta Niepodległości