Sobota, 03 grudnia 2022.

SDC1953420170112_100929

12 stycznia 2017r. uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie.  Nasza młodzież ćwiczyła swoje umiejętności dotyczące przeprowadzania eksperymentów chemicznych w doskonale wyposażonych laboratoriach Katedry Chemii WNoŻ SGGW w Warszawie. Plan ćwiczeń laboratoryjnych obejmował najważniejsze zagadnienia należące do podstawy programowej chemii w zakresie rozszerzonym. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętności laboratoryjne z zakresu strącania osadów, reakcji redox, amfoteryczności, wykrywania wiązań nienasyconych i reakcji charakterystycznych związków organicznych.  Kadra naukowa uczelni umożliwiła naszym uczniom pracę w małych grupach, dzięki czemu młodzież mogła bezpośrednio współpracować z prowadzącymi zajęcia i samodzielnie wykonywać wszystkie ćwiczenia. Są to kolejne zajęcia w Wydziale Nauk o Żywności, które odbywają się w ramach współpracy uczelni z naszą szkołą.

 

Film

Galeria zdjęć

20170112_115337

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Nauk o Żywności