Sobota, 25 czerwca 2022.

Uczniowie klas o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym naszego liceum uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez dr hab. inż. Łukasza Górskiego z Zakładu Mikrobioanalityki, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Spotkanie było przygotowaniem uczniów do prawidłowego przeprowadzania i dokumentowania badań naukowych.
Celem wykładu było przybliżenie słuchaczom nauki jako procesu kształtującego świat, w którym żyjemy. W pierwszej części przedstawiono podstawy metody naukowej. Opisany został proces naukowy od sformułowania problemu naukowego, przez postawienie hipotezy, dokonanie obserwacji i eksperymentów aż do opublikowania artykułu naukowego. Szczególną uwagę poświęcono konieczności falsyfikowalności hipotezy naukowej. Następnie, w drugiej części przedstawiono dwa przykłady pseudonauki, a więc praktyki, która nie jest nauką, choć pozornie posiada jej cechy. Jednym z zaprezentowanych przykładów była alchemia czyli protonauka, z której rozwinęła się współczesna chemia. Następnie omówiono homeopatię – pseudomedyczną praktykę oferującą skrajnie rozcieńczone preparaty. Przedstawiony wykład zakończył się podsumowaniem i dyskusją ze słuchaczami.

 

Co to jest nauka? A co nauką na pewno nie jest…