Niedziela, 28 maja 2023.

 

           

„Młodzież i Filantropia” w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie
– Wielki Finał projektu Fundacji dla Polski

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”
Ronald Reagan

Dnia 31 maja 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Piastowie odbył się Wielki Finał projektu „Młodzież i Filantropia. Aktywna Młodzież – zaangażowani obywatele”.
Projekt ten jest organizowany przez Fundację dla Polski, w jego ramach uczniowie zdobywają wiedzę na temat filantropii, organizacji pozarządowych, uczą się rozpoznawać potrzeby lokalnej społeczności, kształtują swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespołach, pozyskiwania informacji, przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych. Następnie uczestnicy projektu samodzielnie poszukują organizacji społecznych, które według nich najlepiej rozwiązują lokalne problemy, umawiają się na spotkania z przedstawicielami organizacji, pozyskują od nich informacje, aby przygotować prezentację konkursową, której celem jest jak najlepsza promocja organizacji.
W projekcie wzięli udział uczniowie z klasy 2a, którzy przedstawili prezentacje dotyczące działalności: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – oddział w Piastowie, Stowarzyszenia „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży, Hufca ZHP Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” oraz Fundacji Dzieci Mazowsza. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali podczas Wielkiego Finału. Prezentacje oceniało jury w składzie:
Przewodnicząca – pani Dorota Pieńkowska, członek zarządu Fundacji dla Polski
Członkowie:
pani Wanda Przybylak – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie
pan Tomasz Osiński – radny Powiatu Pruszkowskiego i dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
pani Hanna Babikowska – dyrektor LO im. A. Mickiewicza.
Wyniki ogłosiła pani Dorota Pieńkowska z Fundacji dla Polski. Jury konkursu postanowiło przyznać nagrodę główną Stowarzyszeniu „Możesz”. Czek na kwotę 1 tysiąca złotych przekazany na ręce uczennic Klaudii Kruk i Małgorzaty Wiśniewskiej, zostanie przekazany Stowarzyszeniu „Możesz”.
W tym konkursie nie ma przegranych. Zyskują lokalne organizacje pozarządowe i młodzież, która zaczyna inaczej postrzegać swoje najbliższe otoczenie.

LO im. A. Mickiewicza w Piastowie jest jedną z 22 szkół w Polsce, które wzięły udział w projekcie Fundacji dla Polski „Młodzież i Filantropia”. W roku szkolnym 2016/2017 projekt ten został objęty honorowymi patronatami Wojewody Mazowieckiego, Podlaskiego, i Lubelskiego. Merytorycznego wsparcia podczas realizacji projektu udzieliło Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a partnerem tej edycji projektu jest Fundacja BGŻ BNP Paribas.

 

Galeria zdjęć

„Młodzież i Filantropia” – Wielki Finał projektu Fundacji dla Polski