Sobota, 03 grudnia 2022.

Dnia 8 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły z klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.
Młodzież, przed przystąpieniem do pracy, przyswoiła sobie zasady BHP a następnie została zapoznani z chemicznym sprzętem laboratoryjnym. Uczniowie mieli okazję samodzielnie przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia, które do tej pory były im znane głównie od strony teoretycznej.
W trakcie zajęć nasi uczniowie mieli za zadanie:
• przygotować roztwory o określonym stężeniu a następnie poprzez zatężanie lub rozcieńczanie przygotować kolejne roztwory,
• porównać roztwory nasycone i nienasycone (tzn. porównywać rozpuszczalność różnych soli),
• strącić osady związków trudno rozpuszczalnych (m.in. otrzymywanie tlenku miedzi (II), strącanie osadów AgCl i Ag2CrO4 oraz wyznaczenie kolejności strącania tych osadów na podstawie porównania wartości iloczynów rozpuszczalności),
• zbadać własności amfoteryczne m.in. Al(OH)3 oraz Cu(OH)2,
• wyprzeć wodór z kwasu za pomocą metali oraz z wody za pomocą magnezu; roztworzyć miedź w kwasie utleniającym (reakcje redox),
• zbadać wpływ odczynu środowiska na przebieg reakcji redox na przykładzie KMnO4.

Uczniowie pracowali w dwuosobowych grupach a nad przebiegiem zajęć czuwało dwóch doktorantów – Tomek oraz Michał. Uczniowie mieli okazję poznać i doświadczyć pracy w laboratorium chemicznym oraz wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie lekcji chemii.
W trakcie zajęć laboratoryjnych mogli liczyć na pomoc prowadzących, którzy chętnie i z zaangażowaniem odpowiadali na wszystkie pytania.
Z wielką przyjemnością będziemy gościć przyszłym roku szkolnym w murach Wydziału Chemicznego PW, ponieważ jesteśmy przekonani że, wiedza i umiejętności tam zdobyte będą procentować i przyniosą oczekiwane efekty na egzaminie maturalnym.

Galeria zdjęć

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.