Niedziela, 26 czerwca 2022.

W środę 8 listopada uczestniczyliśmy w wykładach i pokazach prof. dr hab. Zygmunta Szeflińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu brała udział młodzież z klas pierwszych i drugich o profilach matematyczno-fizycznych i biologiczno-chemicznych. Tematem zajęć było:„Promieniowanie jonizujące a€“ radon w naszym otoczeniu”. Z wykładu prof. Szaflińskiego dowiedzieliśmy się, że istnieje wiele rodzajów promieniowania elektro -magnetycznego oraz, że w zależności od częstotliwości niesie ono różną energię. Zazwyczaj najbardziej niepokoi nas promieniowanie pochodzące z rozpadów promieniotwórczych pierwiastków ciężkich- cząstki α, β, γ. Mogliśmy przekonać się „na własne uszy”,że w sali szkolnej również występują cząstki α (detektor cząstek  wydawał charakterystyczny trzask za każdym razem gdy taka cząstka wpadła w jego „paszczę”). Pan profesor pokazał nam, że cząstki te są dla nas zupełnie niegroźne gdyż zatrzymuje je zwykła kartka papieru. Nie przenikają również przez naskórek. Jednym z pierwiastków promieniotwórczych powstałym w łańcuchu rozpadu uranu jest radon. Radon jest gazem, więc wydobywa się z ziemi i może znaleźć się w powietrzu, którym oddychamy i które połykamy razem z pożywieniem.  W ten sposób radon może dostać się do naszego organizmu. Wówczas promieniowanie znajdzie się wewnątrz nas, a to może już być odrobinę niepokojące. Najwięcej radonu znajduje się w pomieszczeniach niewietrzonych oraz znajdujących się pod ziemią (np. w piwnicach). Jeśli wietrzymy nasze pokoje i nie przebywamy wielu godzin pod ziemią to możemy spać spokojnie.

Galeria zdjęć

Wykłady z prof. dr hab. Zygmuntem Szeflińskim