Sobota, 25 czerwca 2022.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie uczestniczą w dwuletnim międzynarodowym projekcie badawczym 2017-2018 organizowanym przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie.

Badania naukowe pod patronatem WBNŚ UKSW w Warszawie