Sobota, 03 grudnia 2022.

20 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość rozpoczął hymn Polski oraz koncert chóru z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Wicewojewoda Mazowiecki, Pan Sylwester Dąbrowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty, Pani Aurelia Michałowska wręczyli stypendystom dyplomy, złożyli gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Stypendium przyznano najlepszym uczniom z Warszawy i powiatów okołowarszawskich. Uroczystości przyświecał aforyzm Stefana Żeromskiego: „Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów