Piątek, 29 września 2023.

 

 

     W dniach 18 – 25 listopada  2017r. społeczność Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie gościła w murach swojej szkoły młodzież z partnerskiej szkoły   w Hanowerze. Piastów odwiedziło 10 uczniów i dwoje opiekunów z Niemiec. Było to pierwsze tego typu spotkanie w historii szkoły i wszystko na to wskazuje, że będzie początkiem  wieloletniej  przyjaźni między Liceum a Szkołą w Hanowerze.
Pomysłodawcą projektu była dyrektor liceum pani Hanna Babikowska a koordynatorem całego przedsięwzięcia pani Dorota Polit, nauczyciel języka niemieckiego.
Pierwsze kontakty ze szkołą partnerską w Niemczech miały miejsce już w sierpniu, dlatego też udało  się zorganizować wymianę międzynarodową jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „Podróż odkrywcza w poszukiwaniu  różnic   i podobieństw w krajach Polski i Niemiec „, a szczególnie możliwość  swobodnej komunikacji w języku angielskim i niemieckim, co pozwoliło doskonalić umiejętności uczniów liceum w zakresie znajomości tych języków.
Przybyli uczniowie z Niemiec zostali zakwaterowani u rodzin uczniów liceum. Cały siedmiodniowy pobyt obfitował w bardzo intensywny program, co pozwoliło na pełną realizację celów powyższego projektu.
Wspólną przygodę młodzież rozpoczęła spacerem po Warszawskiej Starówce i Placu Piłsudskiego, którego integralną częścią było zwiedzanie  Pałacu Kultury i uczestnictwo  w zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Pierwsze chwile w naszej stolicy  wywarły niesamowite wrażanie na gościach z Niemiec. Niezwykłe emocje wywołała na pewno wizyta na Niewidzialnej wystawie, gdzie przechodząc po zaciemnionych pokojach organizatorzy dostarczyli młodym ludziom wielu wrażeń.  „Spacer” w całkowitej ciemności pozwolił odkryć zupełnie inny świat, którego istnienia często nie zauważamy i nie jesteśmy świadomi.
Uczestnicy projektu mieli też możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat naszej odległej historii, którą poznali odwiedzając Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie,  jak i czasów wojennych, z którymi zapoznała ich  wizyta w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Muzeum Polin jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym. Jest też miejscem spotkań tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i którzy z historii chcą wyciągnąć wnioski  z historii oraz chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom. Odwiedzając Muzeum Dulag 121 młodzież poznała relacje byłych więźniów oraz osób pomagających w obozie, przedstawiające ich osobiste losy, doświadczenia i emocje, wzbogacone   o reprodukcje historycznych fotografii, listów, dokumentów, autentyczne pamiątki i przedmioty, związane z codziennym życiem w nieludzkich warunkach obozu. Misją Muzeum Dulag 121 jest pielęgnowanie pamięci, zbieranie informacji i popularyzowanie wiedzy o losach wypędzonych oraz ofiarności i poświęceniu tych, którzy udzielali im pomocy, a także dokumentowanie i popularyzacja historii Pruszkowa i okolic.
Po zaczerpnięciu wiedzy historycznej przyszedł czas na wydarzenia sportowe  i naukowe. Uczniowie z Piastowa wraz ze swoimi gośćmi zwiedzili Stadion Narodowy, poznali  historię jego budowy, jak i wszystkie ważniejsze jego miejsca użytkowe, w tym lożę, stanowisko komentatorskie, salę kryształową i  szatnie naszych najsłynniejszych piłkarzy. PGE Narodowy  w Warszawie to miejsce najlepszych wydarzeń sportowych, rozrywkowych i biznesowych, miejsce organizacji największych wydarzeń w Polsce.
Doznania naukowe młodzi ludzie mieli możliwość zdobyć w Centrum Nauki Kopernik, gdzie każdy we własnym tempie zgłębiał tajniki wiedzy z różnych dziedzin. Zwieńczeniem wizyty  w muzeum był pobyt w Planetarium  Niebo Kopernika, gdzie młodzież obejrzała film w języku angielskim „Na skrzydłach marzeń”, przedstawiający historię wynalezienia  pierwszego samolotu.
Uczestnicy wymiany  udali się też na wycieczkę wyjazdową, w której  ważne miejsce miało zwiedzanie przepięknej Starówki w Toruniu. Poznawaniu historii i zabytków tego pięknego miasta towarzyszyła też niecodzienna lekcja historii. Młodzież zobaczyła zbiory Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Pani Generał Elżbieta Zawacka była żołnierzem KG ZWZ-AK, powstańcem warszawskim, emisariuszką Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, jedyną kobietą wśród 316. cichociemnych, więźniem okresu stalinowskiego, wybitnym andragogikiem  a przez wiele lat bardzo aktywnie działała też społecznie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział  w szerokiej prezentacji sylwetki  Elżbiety Zawackiej, której 18 listopada 2008 roku Rada Miejska    w Piastowie przyznała tytuł Honorowy Obywatel Miasta Piastowa.
Szczególną okazją do integracji była wizyta w toruńskim  Żywym Muzeum Piernika, które jest  pierwszą tego typu interaktywną placówką w Europie, gdzie poznaje się  tradycję wypieku toruńskiego piernika, historię miasta, średniowieczną kulturę i język w niezwykłej atmosferze  i z humorem. Uczniów zaciekawiła stara polszczyzna i oryginalne stroje piekarzy. Za kunszt  i fachowe wypieki uczniowie otrzymali oficjalny list mistrzowski z gratulacjami.
Jedną z najważniejszych części wymiany było uczestniczenie we wspólnych zajęciach  w piastowskim liceum.  Niemieccy uczniowie brali udział m. in. w zajęciach języka angielskiego  i matematyki dwujęzycznej, gdzie  mieli możliwość porównana swojej edukacji z systemem edukacji w Polsce. Uczniowie piastowskiego LO od dwóch lat intensywnie współpracują  z Politechniką Warszawską. W ramach tej współpracy uczestniczyli razem z gośćmi    w anglojęzycznych seminariach z zakresu chemii medycznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej.
Podczas wizyty niemieckich gości w Polsce były też chwile na rozrywkę i ostrą rywalizację sportową. Młodzi ludzie wybrali się razem w kręgielni, gdzie drużyny polsko- niemieckie wraz  z opiekunami próbowały swoich sił w strącaniu kolejnych kręgli.
W ramach kolejnej lekcji historii uczestnicy projektu odwiedzili też Muzeum Pałac   w Wilanowie, gdzie zobaczyli jego dekoracje i dzieła sztuki, ogrody i rzeźby w parku, a także liczne budowle i pomniki wznoszone tu od 1677 roku. Rezydencja zachowała ślady dawnych mieszkańców, ich zainteresowań i obyczajów, a także kolekcję dzieł sztuki, które tu gromadzili. Muzeum wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Muzeum regularnie organizuje wystawy, prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, jest też członkiem ARRE   – Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich.
Po podsumowaniu i refleksji, a także próbie odpowiedzi na pytanie o najcenniejsze chwile  z projektu, okazało się, że największy zachwyt wśród naszych zachodnich gości budzi  polska gościnność i życzliwość. Pożegnaniom towarzyszyły ogromne wzruszenia i łzy. Młodzież   z LO w Piastowie czeka teraz z niecierpliwością na wyjazd na początku marca do Hanoweru. Część uczniów planuje wcześniejsze wizyty u poznanych kolegów już podczas najbliższych ferii zimowych. Jednym z celów realizowanej wymiany była integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Nauczyciele z liceum w Piastowie chcieli, aby poprzez różnorodne projekty młodzi ludzie poznali się i doświadczyli życia codziennego w kraju sąsiada. LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza realizuje tego typu projekty w celu wspierania dwujęzyczności wprowadzonej od ubiegłego roku w szkole. Wszystkie spotkania, wykłady, warsztaty, zajęcia w szkołach oraz praca przewodników odbywały się w języku angielskim. Szkoła rozpoczęła więc intensywną lekcję praktycznej nauki dwujęzyczności, która skutecznie doskonali umiejętności językowe, poszerza horyzonty i jednocześnie prowadzi skuteczne budowanie kompetencji społecznych. Takie przeżycia prowadzą często do przedłużenia znajomości po wspólnym projekcie – do prywatnych odwiedzin, korespondencji mailowej itp. – i o to właśnie chodzi!

Galeria zdjęć

Wymiana międzynarodowa