Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

   

6 marca 2018r. Pan Profesor dr hab. Jacek Szczytko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił w naszej szkole wykład z mechaniki kwantowej ilustrowany licznymi pokazami z tej dziedziny. Jest to kolejny w tym roku szkolnym wykład Pana Profesora dla uczniów piastowskiego liceum. We wszystkich wykładach uczestniczyli przedstawiciele uczniów klas pierwszych i drugich realizujący fizykę i chemię na poziomie rozszerzonym. Wprowadzeniem do zajęć było przedstawienie całej historii tworzenia fundamentów fizyki kwantowej wraz z doświadczeniami dającymi początek badań w tym zakresie oraz jej nierozerwalnego związku z innymi dziedzinami nauk takimi jak matematyka i  fizyka. Uczniowie poznali wkład wybitnych fizyków w tworzenie podwalin współczesnej chemii i fizyki kwantowej. Przedstawione zostały liczne argumenty świadczące o ogromnym wpływie tej dziedziny wiedzy na rozwój nowoczesnych technologii. Wśród najciekawszych fragmentów wykładu jakie zaciekawiły uczniów na szczególną uwagę zasługiwały te, które opisywały zjawiska kwantowe: widma liniowe, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, widmo ciała doskonale czarnego, kwantowy opis tych zjawisk, sens fizyczny funkcji falowej, kwantowy opis interferencji oraz nieprzewidywalność wyjściowych stanów kwantowych na podstawie wyników doświadczeń. Młodzież została zapoznana z wynikami badań materii za pomocą mikroskopów wykorzystujących zjawiska kwantowe, interferencję, dyfrakcję i polaryzację światła. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem naszych uczniów, choć prezentowane treści należą do najtrudniejszych w podstawie programowej. Stanowił ciekawe uzupełnienie lekcji fizyki dla chcących pogłębiać wiedzę z tego przedmiotu.

    Profesor dr hab. Jacek Szczytko jest wybitnym dydaktykiem fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w fizyce ciała stałego i fizyce półprzewodników. Pełni też funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Fizyki i koordynatora makrokierunku Inżynieria Nanostruktur, prowadzonego wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Galeria zdjęć

Wykłady z mechaniki kwantowej