Sobota, 03 grudnia 2022.

21 marca 2018 r. odbyła się  ogólnopolska akcja stworzona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mająca na celu zapoznanie uczniów z realiami współczesnego rynku pracy w różnych instytucjach. Od piętnastu lat Dzień przedsiębiorczości  objęty jest patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach XV edycji Dnia przedsiębiorczości 26 uczniów naszej szkoły odbyło jednodniowe praktyki dzięki życzliwości i zaangażowaniu pracowników instytucji zewnętrznych z Warszawy i Piastowa.

  • Na terenie Warszawy uczniowie odbyli praktykę w: Telewizji Polskiej S.A. i w Teatrze Ochoty.

  • Na terenie Piastowa uczniowie odbyli praktykę w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz w firmach: Ewros Sp. z o.o., Multidekor Sp. z o.o. Sp. k. i ZAP Sznajder Batterien S.A.

Wszystkie firmy i instytucje stworzyły uczestnikom Dnia przedsiębiorczości  warunki   do konfrontacji swoich wyobrażeń o wybranym stanowisku pracy z rzeczywistością. Uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił wykonując prace na różnych stanowiskach i przez jeden dzień poczuć się jak pracownik danej instytucji. Uczniowie pozyskali informacje  o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Zapoznali się  z organizacją i zarządzaniem w każdej z instytucji.

 

Było to doświadczenie, które z pewnością w przyszłości będzie miało wpływ na dokonanie wyboru odpowiedniego kierunku studiów i przyszłego zawodu naszych uczniów. Jest to kluczowy cel programu edukacyjnego „Dzień przedsiębiorczości”.

Wszystkim Pracodawcom składamy serdeczne podziękowania:

  • za zaproszenie uczniów na praktykę

  • za zaangażowanie w stworzenie miejsc pracy dla uczniów

  • za sprawowaną opiekę nad uczestnikami praktyk.

Galeria zdjęć

XV Edycja Dnia Przedsiębiorczości w LOM