Środa, 29 listopada 2023.

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, od 10 do 18 maja uczniowie trzecich klas gimnazjów składają druki podania o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół średnich. Rokrocznie w marcu i kwietniu organizujemy dni otwarte dla kandydatów do Liceum.

Gimnazjaliści oraz ich rodzice zostali przywitani przez panią Dyrektor, Hannę Babikowską. Następnie o zagadnieniu dwujęzyczności – na czym ono polega, jak jest realizowane i jaki będzie tryb rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych – opowiedział dr Rafał Gołąbek, anglista w naszym Liceum. Po sesji pytań od rodziców kandydatów i odpowiedziach na nie, pani Dyrektor przedstawiła gościom pełną ofertę edukacyjną naszej szkoły – profile klas, zajęcia dodatkowe, darmowe zajęcia dodatkowe finansowane z projektu unijnego oraz zajęcia na uczelniach wyższych, w których mogą uczestniczyć nasi uczniowie. Na mocy umowy podpisanej w grudniu ubiegłego roku, nasi uczniowie korzystają z zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i UKSW, szczególnie klasy patronackie: matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna.

Następną przygotowaną dla gości atrakcją były pokazy chemiczne i biologiczne przygotowane przez drugoklasistów realizujących rozszerzony program biologii, chemii i fizyki. Gimnazjaliści chętnie oglądali i uczestniczyli w eksperymentach, rozmawiali też z autorami doświadczeń. Na pierwszym piętrze czekała przygotowana przez poszczególne klasy galeria aktualności, gdzie każda z klas przedstawiła inicjatywy, wydarzenia i sukcesy, które były ich udziałem. Tutaj też nasi Goście chętnie rozmawiali z uczniami Liceum wypytując o różne wydarzenia, ale także codzienne życie w Mickiewiczu.

Na parterze czekało na gimnazjalistów stoisko naszej gazetki szkolnej – „W Adasiu”. – gdzie można było zobaczyć aktualny oraz archiwalne numery gazetki. Przedstawiciel kolegium redakcyjnego, maturzysta z klasy humanistycznej, Tomek Opara, opowiadał odwiedzającym, jak powstaje szkolna gazetka. Na odwiedzających czekał również szkolny sklepik, wyposażony dzięki hojnej współpracy  z piastowskimi firmami a prowadzony przez spółdzielnię uczniowską „Adaś”.

Środowe spotkanie z gimnazjalistami i ich rodzicami pozwoliło kandydatom do naszego liceum nie tylko zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły dla klas pierwszych, ale także uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania, zwiedzić budynek szkoły  oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami naszego Liceum.

 

Galeria zdjęć

Dzień otwarty dla Gimnazjalistów