Poniedziałek, 20 marca 2023.

21 czerwca 2017 r. na terenie naszego liceum otworzyliśmy dwie wystawy historyczne. Pierwsza z nich wystawa to  „Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich”. Wystawa  jest jednym z elementów projektu „Legenda o św. Wojciechu…”, w ramach którego powstały również: animacja (film), aplikacja na urządzenia mobilne i pakiet edukacyjny dla szkół. Ważnym efektem projektu jest kilkuminutowa animacja ukazująca żywot Wojciecha inspirowana opowieścią z Drzwi Gnieźnieńskich. Elementem dodatkowym do animacji są alternatywne historie, czyli „co by było gdyby…”. Całość, dostępną także w angielskiej wersji językowej, zobaczyć można w serwisie YouTube. Animacja, wystawa, aplikacja multimedialna, materiały edukacyjne – wszystko po to, by móc w sposób przystępny i atrakcyjny popularyzować wiedzę o początkach naszej państwowości oraz ogólnie o wczesnym średniowieczu! Chcemy przybliżyć również różnym odbiorcom historię Drzwi Gnieźnieńskich – jednego z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej w tej części Europy. Druga z wystaw to „Chrzest 966. U źródeł Polski”. Jest to wystawa mobilna wzbogacona o elementy multimedialne. Przedstawiono w niej przyczyny, przebieg i znaczenie chrystianizacji ziem polskich rozpoczętej w roku 966 chrztem księcia Mieszka. Wystawa ukazuje najważniejsze dyskutowane w literaturze zagadnienia i zachęca do dalszych poszukiwań w tym obszarze.

Przykłady zdjęć z wystaw pobierz

Ekspozycje składają się  z dwóch elementów – plansz graficznych i aplikacji mobilnej, będącej przewodnikiem po wystawie. Aplikacja zawiera komponent audio, który umożliwi zapoznanie się z tematyką wystawy osobom z dysfunkcjami narządów wzroku. Aplikację można bezpłatnie pobrać na smartfona.

Wystawy historyczne w LOM