Sobota, 03 grudnia 2022.

Klasa 1BD Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie zajęła 20 miejsce w województwie mazowieckim i 42 miejsce w kraju w XXIX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka bez Granic”. Uczniowie wykazali się – oprócz umiejętności matematycznych – umiejętnościami pracy w grupie, technicznymi, plastycznymi i znajomością języków obcych. Do konkursu uczniów przygotowała pani Monika Kwatek. Ideą Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic” jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi oraz samymi uczniami. Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 40 krajach świata. Stopień trudności i liczba zadań konkursowych zależą od kategorii wiekowej uczestników. Pierwsze zadanie podawane jest w języku obcym. Należy je przetłumaczyć, rozwiązać i rozwiązanie podać w wybranym języku obcym. W rozwiązaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa. Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań.

 

XXIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez Granic”