Czwartek, 01 czerwca 2023.

„ Nie być w życiu samotną kroplą”,

 cykl zajęć integracyjno-adaptacyjnych w klasach I

Galeria zdjęć

Tradycją w naszym liceum stały się lubiane i wyczekiwane przez uczniów oraz wychowawców zajęcia integracyjno-adaptacyjne. W całodniowych warsztatach  udział biorą wszyscy uczniowie z klas I wraz z wychowawcą. Celem zajęć jest integracja zespołu klasowego, nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych oraz otwarcie się na drugiego człowieka – na jego potrzeby, światopogląd i wartości. W naszej szkole tego typu zajęcia odbyły się 06.09, 07.09, 11.09.2018r. Z relacji uczniów wynika, że taka forma integracji pozwoliła na nawiązanie bardzo dobrych relacji rówieśniczych, lepsze poznanie się oraz przełamanie bariery nieśmiałości. Młodzież stwierdziła po odbytych zajęciach, że wszystkie zadania wykonywane podczas warsztatów, praca w grupach, gry zespołowe, a przede wszystkim wspólny lunch z przyjemnością powtórzyliby jeszcze raz.

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych