Niedziela, 29 stycznia 2023.

17 października 2018r. uczniowie klasy IBC naszego liceum uczestniczyli w całodniowym cyklu wykładów inaugurujących WDT.

Nasza młodzież odpowiedziała na osobiste zaproszenie Pani Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny prezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT(naszej absolwentki).  Uczniowie LOM uczestniczyli w cyklu wykładów łączących wkład polskich inżynierów z rozwojem naszego kraju w ciągu 100 lat od odzyskania niepodległości.

Podczas spotkania wysłuchano m. in. wystąpień na temat:

  • Polscy inżynierowie w 100-leciu niepodległości

  • Inżynieria przyszłości

  • Motoryzacja w 100-leciu

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
– zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
– rozwój zainteresowań technicznych,
– zwiększenie ilości młodzieży w uczelniach o profilu technicznym,
– zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz
  funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych
  i przemysłowych,
– uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
– poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności
  zastosowań technicznych,
– preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
– docenienie zawodu inżyniera,
– budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Galeria zdjęć

Skład Komitetu Honorowego VIII WDT

Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Honorowego
Stanisław Kachel – Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Andrzej Kolasa – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW
Jerzy Małachowski – Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT
Stanisław Radkowski – Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Tomasz Babul – Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Kluza – Prezes PCO Spółka Akcyjna
Paweł Stężycki – Dyrektor Instytutu Lotnictwa
Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT
Adam Baryłka – Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Andrzej Dobrowolski – Dziekan Wydziału Elektroniki WAT
Anna Szadkowska – Autoryzowany Dealer Hyundai
Jerzy Lejk – Prezes Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Marek Kempa – Prezes Zarządu Arcelor Mittal Warszawa Sp. z o.o.
Witold Luty – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Piotr Grzybowski – Prezes Rady Stołecznej NOT

  Komitet Organizacyjny VIII WDT

Dariusz Raczkowski – Prezes OW SIMP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wiesław Krzymień – zastępca przewodniczącego
Andrzej Rybus-Tołłoczko – zastępca przewodniczącego
Małgorzata Czarnecka – główny koordynator WDT
Janusz Kowalski – rzecznik prasowy

 

Wykłady w siedzibie SIMP