Poniedziałek, 20 marca 2023.

   

  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie Akademia Przedsiębiorczości, organizowanym przez SGGW w Warszawie. Koordynatorem w szkole i opiekunem młodzieży jest Pani Iwona Profesor Kulikowska.

    Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

    Uczniowie w trakcie roku akademickiego uczestniczą w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Akademia Przedsiębiorczości WNE SGGW” składa się z dwóch etapów:
Etap I – obejmuje zajęcia w ramach Akademii. Program Akademii jest podzielony na trzy części. Pierwsza część odbywa się na Wydziale goszczącym (WNE lub inne) i obejmuje wykłady tematyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia z kreowania kariery zawodowej. Druga część jest realizowana w szkole uczestniczącej w Akademii, gdzie przeprowadzone zostaną wykłady i warsztaty przez pracowników SGGW. Część trzecia realizowana jest zdalnie w formie wykładów e-learningowych umieszczonych na platformie Moodle WNE SGGW. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, obejmują 10 spotkań łącznie 30 godz. zajęć. Zajęcia stacjonarne podzielone są na wykłady i warsztaty, odbywają się na kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej. Warunkiem ukończenia Akademii jest pozytywny wynik z testu obejmującego wiedzę z przedsiębiorczości. Uczestnicy Akademii otrzymują dyplomy ukończenia Akademii. Szkoły uczestniczące w projekcie na zakończenie uzyskują certyfikaty.
Etap II – to konkurs z zakresu przedsiębiorczości, gdzie Laureaci Konkursu uzyskują Indeks na WNE, czyli mogą studiować na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Akademia Przedsiębiorczości