Sobota, 03 grudnia 2022.

Piątek 9 listopada 2018 roku był szczególnym dniem w życiu szkoły. Tego dnia odbył się uroczysty apel poświęcony odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Przez 123 lata zmagaliśmy się o zachowanie duchowe i materialne substancji narodowej i trwanie polskich rodzin. Dzisiaj na szczęście żyjemy w wolnej Polsce, ale nigdy nie możemy zapomnieć o tych, którym wolność zawdzięczamy.

Apel zaczął się o godzinie 11 wprowadzeniem sztandaru. O 11:11 wszyscy głośno odśpiewaliśmy hymn. Po komendzie „Spocznij”, głos zabrała pani Dyrektor Hanna Babikowska. W dobitnych słowach, które zainteresowały naszą młodzież (siedziała w skupieniu), wyjaśniła, czym jest dzisiaj „patriotyzm”. Żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, dlatego też to słowo powinno być zrozumiane jako pęd do wiedzy, pogłębianie tej wiedzy, by wszyscy mogli sami o sobie decydować, a nie czekać na kogoś, kto będzie nami kierować. Po przemówieniu pani Dyrektor wysłuchaliśmy wszyscy pieśni „Rozkwitały pęki białych róż” w wykonaniu naszego chóru. Następnie młodzież wspomniała o tych, którzy w różnych dziedzinach budowali II Rzeczpospolitą.

Zaproszono klasę IA, która przedstawiła osiągnięcia polskiej kinematografii. Klasa IBC ukazała portrety badaczy działających w dziedzinie biologii i medycyny i ich osiągnięcia. Klasa ID wyjaśniła osiągnięcia gospodarcze II RP (odbudowa oraz ingerencja prawna i gospodarcza ziem polskich). Klasa IIA wspomniała o nowych możliwościach rozwoju twórczości kulturalnej. Najpopularniejszą dziedziną pozostała literatura. Klasa IIBD zaprezentowała polskich „królów matematyki”. Klasa IIC bawiła salę kabaretami. W czasach Dwudziestolecia pojawiło się ich wiele. Klasa IIIB nawiązała do sportu, gdyż ta nowa dla Polaków dziedzina szybko zaczęła dostarczać wzruszeń i dumy w nowo tworzonym kraju. Klasa IIICD przedstawiła polskich fizyków i chemików, których nazwiska wypada znać wszystkim wykształconym ludziom. Po tych prezentacjach wysłuchaliśmy także krótkiej lekcji historii od roku 1772 do 1918. Następnie, wysłuchaliśmy utworu „Miejcie nadzieję”. Po tych prezentacjach przedstawiono film „Niezwyciężeni” przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Po komendzie wyprowadzono sztandar z sali i po tej oficjalnej części klasa IIC zaprezentowała inscenizację konkursu teatralnego „Jestem Polakiem – znam literaturę polską”. Po spektaklu, klasa IIIA, prowadząca ten apel, podziękowała za uwagę.

Uroczystość była wspaniała. Młodzież ubrana w galowe stroje była skupiona i zainteresowana wydarzeniami na scenie. Oddzielne podziękowanie należy się wszystkim nauczycielom, a w szczególności pani Wioletcie Mamcarz za czuwanie nad całością przedstawienia.

Galeria zdjęć

Święto Niepodległości