Wtorek, 27 września 2022.

     

             Kluczem do właściwie rozumianego patriotyzmu jest wykształcenie. To ono daje możliwość właściwego osądu rzeczy, ludzi, zjawisk… Daje świadomość, że dajmy na to, nacjonalizm czy megalomania narodowa nie mają nic wspólnego z patriotyzmem. Nie jest patriotą ten, kto wypowiada piękne frazesy w takich czy innych okolicznościach, często w celach doraźnych.

             Patriotyzm to przede wszystkim stosunek do języka polskiego, znajomość polskiej literatury, historii czy tradycji. Takiego właśnie świadomego patriotyzmu chcemy uczyć młodzież licealną, której patronem w naszym mieście jest Adam Mickiewicz. Czołowy wieszcz romantyzmu  i duchowy przywódca narodu, który wierzył w moc literatury i słowa poetyckiego, którym niczym orężem prowadził walkę o niepodległą Ojczyznę, ukształtował przecież polskiego ducha narodowego. Nic więc dziwnego, że w roku obchodów jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Święto Patrona piastowskiego liceum (30 października br.) poświęcone było literaturze i jej roli w budzeniu sumień i zachowaniu polskiej tożsamości.

            Młodzież naszego LO wzięła bowiem udział w projekcie teatralnym „JESTEM POLAKIEM – ZNAM POLSKĄ LITERATURĘ” zainicjowanym przez polonistki tej szkoły.

   Każda z klas w ramach projektu mogła przygotować inscenizację, scenkę teatralną lub parodię wybranego fragmentu z kanonu polskiej literatury. Na bez mała trzy godziny sala gimnastyczna zmieniła się w przestrzeń teatralną, w której Kordian wędrujący po Europie, w czasie audiencji u papieża Grzegorza XVI prosi o błogosławieństwo dla walczących w powstaniu listopadowym Polaków ( scena wystawiona przez uczniów klasy 2A – III miejsce w konkursie).                                      

   Klasa 1D z kolei pokazała jak samotny Kordian- spiskowiec, pełen moralnych rozterek, próbuje zabić cara, by wyzwolić Polskę ( scena z aktu III dramatu J. Słowackiego – za którą przyznano II nagrodę). Uznanie jury zdobyła też inscenizacja fragmentu „Krzyżaków” H. Sienkiewicza przypominająca słynną scenę poselstwa krzyżackiego u króla Władysława Jagiełły tuż przed bitwą pod Grunwaldem. Stroje krzyżackie, oprawa muzyczna, efekty specjalne oddające atmosferę chwili, bitewny kurz i pył robiły wrażenie. Klasa 2 BD, która wystawiła tę scenę zajęła II miejsce ex aequo z klasą 1D.  Bardzo urokliwa była również uczta w soplicowskim dworku pokazana przez uczniów klasy 3B

   (III miejsce ex aequo), którym udało się stworzyć ową nostalgiczną atmosferę szlacheckiego dworku „kraju lat dziecinnych”, za którą tęsknił Mickiewicz na obczyźnie. Bezapelacyjnie najwyższe uznanie zarówno jury, jak i widowni zyskała inscenizacja Mickiewiczowskiej ballady„Romantyczność” w wykonaniu uczniów klasy 2C.

   Bardzo sugestywna i pełna ekspresji gra nieszczęśliwej Karusi ( w tej roli bodaj najlepsza Maja Gontarz), profesjonalna wręcz charakteryzacja występujących aktorów wykonana przez Julię Marzec, a także zaangażowanie wszystkich uczniów tej klasy w projekt, zaowocowały I miejscem w konkursie.

       Projekt teatralny „JESTEM POLAKIEM – ZNAM POLSKĄ LITERATURĘ” przygotowany w ramach Święta Patrona Szkoły i ściśle powiązany z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to była świetna lekcja patriotyzmu, do której piastowscy licealiści przygotowali się rzetelnie. Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy tym projekcie i przyczynili się do sukcesów uczniów.

Nie urodziliśmy się dla siebie, lecz dla naszej Ojczyzny.

                                                                                                                                       Platon

Galeria zdjęć

Święto szkoły w stuleciu odzyskania niepodległości