Piątek, 29 września 2023.

26 listopada naszemu uczniowi Piotrowi Jądrzykowi, wręczono stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. W wydarzeniu zorganizowanym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uczestniczyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty.
W uroczystości wzięli udział m.in: Marek Suski – Szef Gabinetu Politycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Joanna Szczawińska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki i Stanisław Dawidziuk – Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów