Piątek, 29 września 2023.
Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, od 13 do 20 maja uczniowie trzecich klas gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych rozpoczynają pierwszy etap rekrutacji aplikując o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół średnich. Rokrocznie w marcu i kwietniu organizujemy dni otwarte dla kandydatów do Liceum.
Gimnazjaliści oraz uczniowie szkół podstawowych ich rodzice zostali przywitani przez panią Dyrektor, Hannę Babikowską.
Po sesji pytań od rodziców kandydatów i odpowiedziach na nie, pani Dyrektor przedstawiła gościom pełną ofertę edukacyjną naszej szkoły – profile klas, zajęcia dodatkowe, darmowe zajęcia dodatkowe finansowane z projektu unijnego oraz zajęcia na uczelniach wyższych, w których mogą uczestniczyć nasi uczniowie. Na mocy umowy podpisanej w grudniu ubiegłego roku, nasi uczniowie korzystają z zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i UKSW, szczególnie klasy patronackie: matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna.
Następną przygotowaną dla gości atrakcją były pokazy chemiczne i biologiczne przygotowane przez naszych uczniów realizujących rozszerzony program biologii, chemii i fizyki. Gimnazjaliści chętnie oglądali i uczestniczyli w eksperymentach, rozmawiali też z autorami doświadczeń.

Na kandydatów do naszego liceum czekało stoisko naszej gazetki szkolnej – „W Adasiu”. – gdzie można było zobaczyć aktualny oraz archiwalne numery gazetki. Na odwiedzających czekał również szkolny sklepik, wyposażony dzięki hojnej współpracy z piastowskimi firmami a prowadzony przez spółdzielnię uczniowską „Adaś”. Kawiarenka w sklepiku jest miłym i kameralnym miejscem spotkań naszych uczniów, prowadzona przez młodzież i doskonaląca ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
Środowe spotkanie z uczniami i ich rodzicami pozwoliło kandydatom do naszego liceum nie tylko zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły dla klas pierwszych, ale także uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania, zwiedzić budynek szkoły oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami naszego Liceum.

Galeria zdjęć

Dzień otwarty w naszym liceum.