Niedziela, 10 grudnia 2023.

We  czwartek 21 lutego nasi uczniowie zdawali egzamin z języka angielskiego na poziomie C1. Egzamin zorganizowany jest przez Centrum Egzaminacyjne JRJ Consulting współpracujące z firmą Pearson i naszą szkołą.

Jest to już trzecia edycja certyfikowanych egzaminów zewnętrznych z j. angielskiego dla naszych uczniów

Egzamin został przeprowadzony w oparciu o materiały przygotowane przez firmę Pearson.

Jest to wysoki poziom 4 czyli odpowiednik klasyfikacji CEFR C1.

Opis Testu:

Test na bazie PTE Pearson level 4 jest = testowi na poziom C1

Poziom 4

Czas egzaminu: dwie godziny, 30 minut
Zaprojektowany w celu dostosowania do poziomu CEFR C1.

Dla kogo? 

Ten test jest przeznaczony dla osób zdających testy, które ubiegają się o wyższe wykształcenie w instytucji anglojęzycznej i / lub chcą wykazać się wyższym poziomem znajomości języka angielskiego w celach społecznych, akademickich i zawodowych.

Osoby badane musiały rozumieć wyraźne i ukryte znaczenie szerokiego zakresu złożonej, pisanej i mówionej komunikacji w kontekście społecznym, akademickim i zawodowym oraz wyrażać doświadczenia, opinie i postawy dokładnie, odpowiednio, elastycznie i skutecznie w języku mówionym i forma pisemna.

Jak jest skonstruowany? 
Test miał część pisemną i test ustny. Praca pisemna podzielona była na dziewięć zadań związanych z tematem. Na poziomie 4 temat jest dość abstrakcyjny, na przykład kwestie globalne, takie jak zanieczyszczenie i ochrona.

Test ustny (osiem minut)
Test ustny składał się z interakcji czasowej między osobą biorącą udział w teście a rozmówcą. Test składał się z czterech części:

1. trwały monolog
2. dyskusja
3. opisz obraz
4. roleplay

Zgodnie z tradycją liczymy na 100% zdawalność tego egzaminu.

Życzymy sukcesów wszystkim uczniom oczekującym na wyniki!

Egzamin CEFR C1 po raz kolejny w naszym LO