Niedziela, 28 maja 2023.


14 marca w LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza gościł z wykładem profesor Uniwersytetu Warszawskiego Zygmunt Szefliński. Wykład dotyczył problemu, z którym każdy z nas się styka, każdy o nim słyszał ale wielu z nas w tym zakresie nasuwa się mnóstwo pytań, mianowicie promieniowania jonizującego.
Pan profesor opowiedział nam o trzech rodzajach promieniowania: alfa, beta i gamma (α, β, γ). Te trzy rodzaje promieniowania mają różną naturę, ale wszystkie oddziałują z materią i jonizują ją. Są niebezpieczne dla człowieka, ale poziom niebezpieczeństwa zależy od dawki promieniowania.
Profesor Szefliński zmierzył wartość promieniowania w sali lekcyjnej i wyjaśnił, że pewien poziom promieniowania towarzyszy nam stale, gdyż skorupa ziemska zawiera pierwiastki promieniotwórcze. Jednak wskazania dozymetru wzrosły wielokrotnie gdy przyłożyliśmy do niego kawałek rudy uranu. Wystarczyło oddzielić uran od dozymetru zwykłą kartką papieru, aby promienie alfa nie dochodziły do niego. Wniosek stąd taki, że promieniowanie alfa jest bardzo mało przenikliwe i zagraża nam głównie wtedy, gdy wprowadzimy je do wnętrza naszego ciała.
W naszych mieszkaniach znajduje się promieniotwórczy gaz szlachetny- radon. Mogliśmy przekonać się o obecności radonu przez odfiltrowanie z powietrza promieniotwórczych pierwiastków będących produktami rozpadu radonu. Dlatego ważne jest regularne wietrzenie pomieszczeń, szczególnie tych, które znajdują się na parterze i na poziomie piwnicy.
Wykład profesora Szeflińskiego był bardzo ciekawy. Pozwolił nam „dotknąć” tego, co jest niezauważalne dla naszych zmysłów.

Prof. dr hab. Zygmunt Szefliński z Wydziału Fizyki UW na zajęciach w LOM