Niedziela, 26 czerwca 2022.

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie odbył się kolejny(trzeci w br szkolnym) Egzamin z języka angielskiego PTE Pearson. Tym razem 34 osoby z naszego LO podeszło do wszystkich części egzaminu zewnętrznego.

Otrzymane certyfikaty dostarczają wiarygodnej oceny posiadanych umiejętności, nadają ambitny cel nauce i rozwojowi, motywują i wspierają rozwój osób na całym świecie.

Egzaminy Pearsona to rozwiązania zarówno dla osób uczących się, jak również aktywnych zawodowo.

Tysiące instytucji w Polsce i za granicą a także  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie zdobywają certyfikaty Pearsona jako profesjonalne potwierdzenie kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych. Od 2 lat Liceum współpracuje z zewnętrzną instytucją językową podnosząc kompetencje z języka angielskiego swoich uczniów. Dzięki temu poprawiły się nie tylko oceny z języka angielskiego, również maturalne ale przede wszystkim  nasi absolwenci opuszczają mury Szkoły lepiej przygotowani do zdobywania Europy.

Egzaminy certyfikujące z j. angielskiego w naszym LO