Piątek, 29 września 2023.

         Od października 2018 r. realizowaliśmy w naszej szkole  projekt  pt. „Klasa ma klasę” W projekcie uczestniczyli przedstawiciele uczniów klas pierwszych i drugich, wykazujący szczególne zainteresowanie nauką języka niemieckiego.

W ramach projektu młodzież współtworzyła zajęcia, które polegały na realizacji scenariusza dydaktycznego mającego na celu przygotować uczniów do  projektu „Niemiecki ma klasę”. Nasz lider projektu, pani profesor Dorota Polit, nauczyciel języka niemieckiego, uczestniczyłateż w doskonaleniu zawodowym wprowadzającym do konkursu Niemiecki ma klasę dla opiekunów zakwalifikowanych do finału zespołów.

  W ramach projektu przemieniliśmy również naszą dotychczasową pracownię języka niemieckiego we wspaniale miejsce do nauki tego języka.  Uczniowie wchodząc do pracowni, powinni czuć się w niej  bardzo swobodnie, przytulnie a przede wszystkim powinni odnaleźć w sobie  motywację do nauki  tego języka obcego.

Półfinał  konkursu odbył się w marcu br. Nasza grupa projektowa przeszła do finału. Walka o miejsca na podium została zakończona 30 maja br.

Uczniowie naszego LO zdobyli drugie miejsce w kraju.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy młodzieży oraz koordynatorowi projektu – Pani Profesor Dorocie Polit

Galeria zdjęć

Opis projektu:

 

  • Nauka pełna emocji i z sensem

Nauka języka niemieckiego w projekcie NIEMIECKI MA KLASĘ przebiega inaczej niż zwykle. Nie liczy się progresja gramatyczna, ale aktualne autentyczne potrzeby członków zespołu.

Podczas realizacji projektu nauka języka niemieckiego odbywa się przede wszystkim w trakcie działań zespołu, a treści są zależne od aktualnych potrzeb wynikających z fazy projektu. Nauczyciel prowadzi zespól projektowy do stosowania zróżnicowanych i przyjaznych mózgowi metod nauczania oraz do partycypacyjnego prowadzenia lekcji. Różnorodność metod oznacza naukę z wykorzystaniem materiałów do wizualizacji, w ruchu, poprzez gry oraz w czasie prac związanych z aranżacją przestrzeni w klasie.

 

  • CELE KONKURSU

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

 

  • ZADANIE KONKURSOWE

Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół konkursowy. Pierwszym zadaniem zespołu jest wspólne zastanowienie się nad tym, jak mogłaby wyglądać wymarzona klasa do nauki języka niemieckiego? Pracując metodą projektu członkowie zespołu dyskutują następnie, jakie zmiany są możliwe do przeprowadzenia i które z nich powinny stać się celem działań zespołu. Ważne jest przy tym, by wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczyciela. Jednocześnie zespół powinien zastanowić się, od kogo mógłby otrzymać wsparcie przy dokonywaniu zmian w klasie, a także zidentyfikować osoby, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie związanych z tym działań i realizacja planów. Cały proces dokonywania zmian musi być dokumentowany na bieżąco za pomocą zdjęć lub/i filmów oraz prostych protokołów sporządzonych przez uczniów w języku niemieckim. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie. Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.

 

DEUTSCH HAT KLASSE – mamy drugie miejsce w kraju