Poniedziałek, 19 sierpnia 2019.

 

Zakończyliśmy ostatni etap rekrutacji zasadniczej do naszej szkoły. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani i złożyli oryginały dokumentów, zostali przyjęci do klas pierwszych liceum.

 

 

Plan organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 – 2 września 2019r.(poniedziałek):

 

  • 8.00 Msza Św. w Kościele pw. Św.    Michała Archanioła w Piastowie

  • 9.30  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w budynku LOM – uroczysta akademia. Po uroczystościach:

— Testy diagnozujące wiedzę z matematyki i j. polskiego dla klas pierwszych

— Testy diagnozujące wiedzę z przedmiotów kierunkowych, ustalonych w zespołach klasowych klas II i III

 

Życzymy miłych wakacji!

Uczniowie przyjęci do naszej szkoły dokonują zakupu podręczników wg wykazu:

  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 dla absolwentów gimnazjum pobierz

  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 dla absolwentów szkoły podstawowej pobierz Uwaga! Absolwent ósmej klasy szkoły podstawowej wybiera podręczniki dla liceum czteroletniego.

Rekrutacja zasadnicza