Środa, 17 lipca 2019.

 

Uwaga! Zakwalifikowani  absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych,  składają dokumenty wymagane w III etapie rekrutacji, w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku liceum(od 16 lipca  do 24 lipca – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów).

 

Końcowy etap rekrutacji