Niedziela, 03 lipca 2022.

Od września 2018r. nasza szkoła realizuje dwuletni międzynarodowy projekt Erasmus+.

Jest on realizowany jest we współpracy z 5 uczelniami europejskimi (Dania, Słowenia, Islandia, Włochy, Polska) i organizacją pozarządową (Katalonia), skupiającego się nad dostosowaniem systemu edukacji do potrzeb i oczekiwań uczniów.
Przedsięwzięcie ma charakter innowacji dydaktycznej.

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku w Ljubljanie (Słowenia), odbyło się w spotkanie robocze w projekcie Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy uczelni: dr hab. Jerzy Romanowski prof. UKSW, dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska, dr Artur Baranowski oraz studenci: Adrianna Wróbel i Aneta Żmijewska.

Na spotkaniu zaprezentowano pierwsze wyniki naszych wspólnych prac i badań, a także  odbyło się wiele dyskusjach ewaluujących dotychczas osiągnięte cele. Była to okazja aby porównać nasze wyniki z rezultatami osiągniętymi przez naszych partnerów z Włoch, Słowenii, Islandii oraz Danii. Na spotkaniu określono również zadania szczegółowe na kolejne etapy, a także uzgodniono główne punkty następnego międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Polsce w dniach 9-13 września 2019 roku.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2018/11/42432206_1874388819264340_5655187132315074560_o.jpg

Nasze LO w projekcie Erasmus+ 2018-2020