Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

We wrześniu bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie przystąpiło do projektu Deutsch Plus, wspierającego szkoły w działaniach na rzecz nauki języka niemieckiego. Powyższy projekt, przeprowadzany przez Goethe Institut , ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów i nauczycieli językiem niemieckim  i kulturą Niemiec w środowisku lokalnym.  Zakłada on także uzyskanie lepszej pozycji startowej na rynku pracy dla absolwentów LO, dzięki zdobytym umiejętnościom językowym.

    

Projekt Deutsch Plus, zrzeszający ponad 200 szkół na terenie całej Polski,  powstał pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce i jest w naszej szkole koordynowany przez nauczyciela języka niemieckiego panią Dorotę Polit.

   

Wstępem do udziału w projekcie były warsztaty  przeprowadzone w listopadzie w liceum przez trenerkę z Instytutu Goethego, panią Justynę Ciecharowską. W ciągu  dwugodzinnych zajęć warsztatowych ponad 20 licealistów zmierzyło się z tematem mobilności i ochrony środowiska. Uczniowie mogli zapoznać się z wykazem  przyczyn wpływających na znaczne zanieczyszczenie naszego środowiska i sposobem eliminowania tego typu zagrożeń.

Wspólnie badano i zliczano  ilość wydalanego CO2 przez różne środki komunikacyjne. Bardzo ważnym punktem spotkania była też prognoza dotycząca stanu środowiska przyrodniczego w wieloletniej perspektywie. Uczniowie mogli odbyć podróż w przyszłość i graficznie zwizualizować swoje wyobrażenia na temat zaawansowanych źródeł energii w samochodach, zwłaszcza tych posiadających funkcję odzysku energii.  Młodzież mogła także szczegółowo zapoznać się z  materiałami, z których będą budowane ekologiczne samochody, m. in. z takimi jak: drewno eukaliptusowe, kenaf, liście oliwne oraz mieszanki wełny. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję dotknąć materiałów, które dotychczas były dla nas nieosiągalne,  a za kilka lat będą nam służyć jako składniki np.  dywanu samochodowego  czy deski rozdzielczej.

 

  Kolejnym ważnym punktem spotkania był także Carsharing przyszłości.  Uczniowie tworzyli profil charakterologiczny typowego klienta przyszłości. Mocny akcent położono również na negatywny wpływ transportu lotniczego na poziom zanieczyszczenia środowiska. Była to cenna lekcja dla młodzieży, która pozwoliła jej lepiej zrozumieć konieczność szerokich działań proekologicznych i poszerzenie wiedzy w tym zakresie.  


Uczniowie pod koniec zajęć budowali charakterystykę  typowego klienta z przyszłości . Warsztaty te pozwoliły im lepiej zrozumieć konieczność szerokiego podejmowania działań proekologicznych i poszerzania wiedzy w tym zakresie. Podkreślono rolę transportu a w nim szczególnie wpływ samochodów oraz samolotów.

Udział w projekcie Deutsch Plus to duże wyróżnienie! Zaproszono do niego szkoły osiągające najlepsze rezultaty w nauczaniu j. niemieckiego, co weryfikowano na podstawie  wyników  egzaminów zewnętrznych, konkursów, dodatkowych aktywności realizowanych przez szkołę. Zaproszenie do tego projektu piastowskiego LO to efekt II miejsca zdobytego przez naszą młodzież w ogólnopolskim konkursie „Detsch hat Klasse”.

Zobacz galerię zdjęć!

Lekcje ekologii z Instytutem Goethego