Piątek, 29 września 2023.

Dnia 13 listopada klasy o profilu matematyczno- fizycznym wzięły udział w zajęciach pt. Ciepło- zimno. Zabawy z termodynamiką, który poprowadził mgr Jarosław Rybusiński. Podczas wykładu, który miał charakter doświadczalny, wprowadzone zostały podstawowe zagadnienia termodynamiki takie jak ciepło, temperatura czy ciepło właściwe. Obserwowaliśmy m. in. zachowanie gazów podczas zmian temperatury oraz zapoznamy się z pojęciem reakcji egzotermicznej. Najwięcej emocji wzbudziły „wybuchowe” eksperymenty ilustrujące omawiane zjawiska.

Zajęcia doświadczalne z fizyki