Niedziela, 10 grudnia 2023.

24 stycznia 2020 r. w  Centrum Wodnym SGGW w Warszawie odbyły się kolejne  wykłady i spotkania z udziałem  naszych uczniów i pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Nauk o Żywności Katedry Chemii. Nasza młodzież odpowiedziała na zaproszenie Pana Dziekana Wydziału dr hab. Inż. M. Połońskiego oraz  koordynatora ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi wydziału Pani dr inż. Marzeny Lendo-Siwickiej.

Spotkanie odbywało się w ramach współpracy tych Wydziałów z naszym LO. Charakteryzowało się ono bogatym programem, obejmującym prezentację uczelni, wydziałów, kierunków studiów i ciekawymi wykładami dla uczniów.   Spotkanie rozpoczął prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Kazimierz Tomala. O godzinie 12.00 odbyło się spotkania z dziekanem wydziału dr hab. Mieczysławem Połońskim, prof. SGGW i prodziekanami Panią dr inż. Małgorzatą Wdowską oraz dr hab. inż. Grzegorzem Majewskim, prezentującymi pięć prowadzonych przez Wydział kierunków studiów.  Po spotkaniu nasza młodzież uczestniczyła w wykładach zaoferowanych zaproszonym gościom.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w spotkaniu wszystkim Pracownikom i Studentom przygotowującym to Wydarzenie!

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2017/04/logo1.jpg

Wykłady na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska