Środa, 27 maja 2020.

Aktualne terminy obowiązujące w procesie rekrutacyjnym:

 

 

Harmonogram rekrutacji:

 • Od 15 czerwca  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 (kandydaci do oddziałów dwujęzycznych do 22 czerwca do godz. 15.00) – składanie podania drogą e-mailową na adres: liceum@piastow.pl – zdjęcie lub skan podania

Uwaga! Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej!

 • 25 czerwca 2020 r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

Sprawdzian odbędzie się na terenie

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A;

 

 • 9 lipca 2020 r.do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

 •  29 lipca 2020 r. godz. 10.00 – dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie(z przyczyn niezależnych od siebie);

 • 31 lipca do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;

 

 • od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15. 00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

 • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

 • 12 sierpnia 2020 r. – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego(jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku);

 

 • 19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00 – podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zaproszenie dla kandydatów do LO: zobacz

Prezentacja dla kandydatów do LO: zobacz

 

Do pobrania:

 • Ulotka informacyjna str 1 LO na rok 2020/21  pobierz

 • Ulotka informacyjna str 2 LO na rok 2020/21  pobierz

 • Podanie dla kandydatów do klasy I na rok 2020/21  pobierz

 

Serdecznie zapraszamy też Państwa do zadawania pytań drogą telefoniczną w sprawach dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/21 do naszego Liceum. Będziemy do Państwa dyspozycji w następujących terminach:

13 V 2020 w godzinach 10.00 – 14.00

20 V 2020 w godzinach 10.00 – 14.00

4 VI 2020 w godzinach 10.00 – 14.00

Nr tel. (22) 723-65-06

Życzymy dużo zdrowia i powodzenia na Egzaminie ósmoklasisty.

Dyrektor i Komisja rekrutacyjna
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Piastowie

Rekrutacja 2020