Środa, 25 listopada 2020.

Matura 2020 rozpoczęła się z miesięcznym opóźnieniem. Egzaminy maturalne w naszym liceum przeprowadzane były od 8 do 29 czerwca. Tegoroczni absolwenci obowiązkowo zdawali egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego i podeszli do jednego wybranego przedmiotu rozszerzonego. W ten sposób Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdzi stan wiedzy uczniów, ale nie tylko. Egzamin maturalny zastępuje dawne egzaminy wstępne na studia. W tym roku z uwagi na okoliczności wywołane epidemią absolwenci zwolnieni byli z egzaminów ustnych.
Każdego dnia przeprowadzane były dwie pisemne sesje egzaminacyjne: pierwsza, na poziomie podstawowym o godz. 9:00 i druga, na poziomie rozszerzonym o 14:00. Ostatniego dnia nasi absolwenci zdawali egzaminy maturalne z różnych przedmiotów w języku angielskim(poziom dwujęzyczny).

 

 

 

Egzaminy dojrzałości