Środa, 30 września 2020.

22 czerwca 2020r. w naszym LO odbył się tegoroczny finał konkursu na najwybitniejszego ucznia liceum. Konkurs PRIMUS INTER PARES w naszym LO, to jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska szkolnego.

Wskazuje oraz nagradza najwybitniejszych uczniów, którzy poza wysoką średnią poszczycić się mogą dodatkowymi osiągnięciami w murach swej szkoły lub poza nią. Są to m.in. działalność społeczna i naukowa, pomoc niesiona rówieśnikom, uznanie grupy, duży poziom empatii, wnioski racjonalizatorskie, działalność w organizacjach pozaszkolnych, udział w wymianach zagranicznych i in. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas naszego LO. Organizatorem Konkursu w środowisku szkolnym jest Kapituła PRIMUS INTER PARES, w składzie: dyrektor szkoły pani Hanna Babikowska, wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Janowska, przedstawiciel nauczycieli uczących przedmioty maturalne pani Teresa Zwolińska, przedstawiciel nauczycieli uczących dwujęzycznie pani Anna Gorczyńska i pedagog szkolny  pani Anna Mizeracka. Swoich kandydatów corocznie do końca maja mogą zgłaszać wszystkie środowiska naszej szkoły. Kapituła wybiera w głosowaniu zwykłą większością głosów kandydata posiadającego największe osiągnięcia edukacyjne i społeczne. Tytuł przyznaje się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w czerwcu. Laureaci konkursu wpisywani są do księgi zwycięzców konkursu w danym roku szkolnym.

Najwybitniejszym uczniem naszego LO

w roku szkolnym 2019/20

został uczeń klasy IIIA Piotr Jądrzyk.

Serdecznie gratulujemy!

 

Primus Inter Pares