Sobota, 25 czerwca 2022.

W dniu 26 czerwca 2020 r. wręczono naszym uczniom Nagrody Burmistrza Miasta Piastowa za wyniki naukowe, działalność na rzecz społeczności szkolnej i udział w projektach edukacyjnych. Nagrodzeni uczniowie wyróżniają się postawą na gruncie naukowym i społecznym. Podczas nagradzania zwycięzców podkreślono ich szeroki wachlarz zasług, a szczególnie:

 • Zwycięstwa lub wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach i turniejach przedmiotowych – poziom wojewódzki i krajowy

 • Działalność wolontaryjną na polu szkolnym i krajowym

 • Niesienie pomocy naszym rodakom podczas wyjazdów zagranicznych

 • Uczestnictwo i współorganizacjię akcji patriotycznych patronowanych przez Miasto Piastów

 • Aktywną pracę dziennikarską i recenzencką

 • Kierowanie lub współorganizację projektów społecznych o zasięgu miejskim i krajowym

 • Reżyserowanie przedstawień, filmów i innych wydarzeń szkolnych

 • Realizację projektów wspierających instytucje pomocowe na terenie Piastowa

 • Zachowanie wzorowe

 • Średnią ocen znacznie powyżej 5.0

 • I wiele innych…

Wszyscy nagrodzeni uczniowie szanują i rozwijają dobre tradycje szkoły, dbają o kulturę życia codziennego, przejawią troskę o sukcesy zespołu klasowego i szkolnego. Punktualni i zdyscyplinowani, o wysokiej kulturze osobistej, są przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych, prezentowania postawy patriotycznej na polu szkolnymi pozaszkolnym.

Nagrodzeni uczniowie to:

 1. PIOTR JĄDRZYK

 2. MICHAŁ MANUSZAK

 3. PATRYCJA MRÓZ

 4. PATRYCJA POBUTA

 5. MIŁOSZ SZCZEPANIK

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nagrody Burmistrza Miasta Piastowa