Niedziela, 28 maja 2023.

14 października, we środę, odbył się w naszym liceum apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie poczet sztandarowy z klasy maturalnej  uroczyście przekazał sztandar szkoły nowym pocztom sztandarowym z klas pierwszych. W następnej kolejności zespół uczniów przedstawił krótko historię Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej – zwanej powszechnie Komisją Edukacji Narodowej. Był to centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Przypomniano postacie historyczne działające w Komisji oraz jej dokonania na przestrzeni dwudziestu jeden lat działalności.

Zobacz galerię

Po tej części spotkania odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor, Hanna Babikowska, odebrała od uczniów uroczyste przyrzeczenia przestrzegania wszelkich zasad etycznych obowiązujących uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie oraz wkładania maksimum wysiłku w zdobywanie wiedzy. Po ślubowaniu pani Dyrektor złożyła zgromadzonym na uroczystości uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie głos zabrały przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego składając życzenia zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Dzień Edukacji Narodowej