Niedziela, 28 maja 2023.

Uczniom naszego liceum zaoferowaliśmy możliwość procesjonalnej diagnozy w wyborze przyszłej drogi zawodowej. Wsparcie dla młodzieży rozpoczynamy uczestnictwem w międzynarodowym Teście Gallupa. Jest to jeden z bardziej rzetelnych i trafnych testów pomagających zidentyfikować nasze predyspozycje, talenty zawodowe a także słabe i mocne strony. Udział uczniów w tym wsparciu w ramach skutecznego doradztwa zawodowego pozwala skuteczne zmierzyć ich wrodzone talenty do funkcjonowania w określonych obszarach obowiązków pracowniczych. Autorzy narzędzia zidentyfikowali 34 talenty, które każdy posiada w różnym stopniu. Najbardziej kluczowe jest pięć pierwszych talentów: czyli takich wzorców działania, myślenia, odczuwania, które są dla nas bardzo naturalne i przychodzą z łatwością. Dzięki takiej formie diagnozy zakupionej dla naszej młodzieży pozwolimy na efektywniejsze projektowanie ich przyszłej kariery zawodowej. Wkładając ten sam wysiłek pokażemy im, jak osiągać dużo więcej, łatwiej i szybciej. O efektywność tu przecież chodzi: by mniejszym nakładem pracy lub czasu poszczycić się lepszymi wynikami.

 

Test Gallupa został utworzony w 1935 r. przez amerykańskiego profesora, badacza, socjologa, statystyka, który zajął się dostarczaniem badań i analiz dla różnych obszarów biznesowych. Połączenie sił Instytutu Gallupa oraz wizji Donalda Cliftona – nazywanego ojcem psychologii mocnych stron – zaowocowało rozpoczęciem pracy nad narzędziem, które pozwoliłoby pracodawcom zidentyfikować talenty kandydatów na poszczególne stanowiska – tak, aby byli do nich jak najlepiej dopasowani. Z 34 cech, których natężenie bada Instytut Gallupa, powstają rozmaite profile  – miliony kombinacji. Prawdopodobieństwo spotkania osoby o takim samym zestawie TOP 5 Talentów, wynosi około 1 do 33 milionów! Takich subtelności nie wyłapują inne testy, przypisujące człowieka do jednego z „kolorów” czy „typów”. Na tym polega największy wyróżnik testu Gallupa – to jego dokładność i praktyczność. StrengthsFinder® powstał w oparciu o miliony wywiadów z pracownikami i liderami firm na całym świecie. Jego nadrzędnym celem jest to, by pracownicy wszystkich szczebli lepiej służyli swoim zespołom i organizacjom, robiąc to, co potrafią najlepiej. Kolejną szczególną cechą, jaką odznacza się Test Gallupa jest to, iż jest on zdecydowanie bardziej złożony i głęboki, niż inne dostępne na rynku testy typu „instant”. Model mocnych stron według  metodologii Gallupa jest dziś tak aktualny, jak nigdy wcześniej. Praca na talentach i mocnych stronach, pomaga zmienić wyzwania w rezultaty, zarówno w biznesie (rozwiązania HR, rynek pracownika, zmiany pokoleniowe) jak i życiu prywatnym. Najbardziej efektywni liderzy mają świadomość indywidualnych talentów, dobierając zespoły – gdyż jednostka może być wyjątkowa, ale tylko zespoły muszą być wszechstronnie utalentowane(Źródło:https://tlncglobal.com/pl/test-gallupa/) .

 

 

 

Efektywne zarządzanie potencjałem naszych licealistów