Środa, 27 września 2023.

W ostatnich dniach młodzież naszej szkoły uczestniczyła w dwóch dwudniowych międzynarodowych spotkaniach w ramach projektów Erasmus+. Pierwsze z nich odbyło się w dniach 10-11 grudnia w ramach Climate Change Education, którego koordynatorem jest University College Absalon w Danii. Kolejne spotkanie w ramach projektu Eco-systems of Open Science Schooling odbyło się w dniach 17-18 grudnia, a koordynatorem tego projektu jest Wittenborg University of Applied Sciences. Partnerem strategicznym otoczenia społecznego i instytucjonalnego jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW w Warszawie.

 

W trakcie spotkań odbywających się na platformie MS Teams nasza młodzież zaprezentowała dwie prezentacje przedstawiające dwa zespoły uczniów i nauczycieli, dotychczas zrealizowane zadania oraz pomysły na aktywności w nadchodzących tygodniach. W trakcie spotkań omawialiśmy pojawiające się trudności oraz sposoby ich pokonania. W dyskusji na temat sposobu komunikacji w projekcie nasza młodzież zaproponowała i przeprowadziła krótkie szkolenie wskazując na wielorakie funkcjonalności platformy discord. Taka propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności międzynarodowej. W obu projektach w nadchodzącym miesiącu rozstrzygną się konkursy na logo projektu, w których już przedstawiliśmy obiecujące propozycje.

O kolejnych działaniach, będziemy informować już wkrótce na stronach naszych projektów Climate Change Education  oraz Eco-Systems of Open Science Schooling. Realizacja projektów jest odpowiedzią na wezwanie Komisji Edukacji UE na eksperymentowanie z metodologią open schooling i realizacji misji naukowych opartych o dostępne dla szkoły zasoby infrastruktury otoczenia społecznego.

Międzynarodowe konferencje naszych uczniów