Czwartek, 25 lutego 2021.

 

Drodzy uczniowie już niebawem będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Liczby  π!

 

Dlaczego akurat 14 marca??? Ponieważ zapis daty 3.14 to przybliżenie tej stałej matematycznej, o tym wie każdy licealista. Podobnie jak o tym, że nigdy nie poznamy dokładnej wartości Pi. Jest to liczba niewymierna – jej wartości ułamkowej nie można zapisać przy pomocy skończonej liczby cyfr. Mówiąc inaczej, nie da się jej zapisać jako ilorazu dwóch liczb całkowitych. Co ciekawe, udowodniono to dopiero w XVIII wieku.

Chcielibyśmy zachęcić naszych uczniów do zagłębienia się w wiele ciekawostek związanych z liczbą . Dlatego też organizujemy konkursy:

Pierwszy z nich polega na wykonaniu plakatu o liczbie  w programie graficznym.

Drugi to napisanie fraszki o ludolfinie (tak nazywamy liczbę ).

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do p. Katarzyny Trendak lub p. Ilony Kowalczyk.

Szczegóły konkursu w ogłoszeniach w dzienniku Librus.

 

Przypominamy:

Liczba π czyli stała Archimedesa jest równa stosunkowi długości  obwodu koła do długości jego średnicy. Wartość ta jest niezależna od wyboru koła, bowiem każde dwa koła są podobne.

14 marzec – DZIEŃ LICZBY π