Niedziela, 29 stycznia 2023.

W dniu 12 maja 2021 grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach z wieloletnim pracownikiem naukowym panem profesorem dr hab. Krzysztofem Turlejskim z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, a obecnie związanym z Wydziałem Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu Eco-system of Open Science Schooling w programie Erasmus+.

Zainteresowania naukowe pana profesora od zawsze koncentrowały się wokół mózgu, behawiorystyki i ewolucji. Na kolejnym już spotkaniu pan profesor przedstawił główne kierunki zmian w ewolucji układu nerwowego, od najprostszych zwierząt u których układ nerwowy jeszcze się nie pojawił aż do naczelnych. Wspomniał również, że organizmy jednokomórkowe również nie posiadają ze swej natury układu nerwowego to jednak komunikują się ze środowiskiem zewnętrznym i reagują na zmiany w jego otoczeniu. Na zmiany w otoczeniu reagują również rośliny, które również nie posiadają neuronów. W istocie, za odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego odpowiedzialne są zespoły białek, a ich tożsamość i niewielka zmienność pomiędzy różnymi taksonami zwierząt wskazują, iż układy białkowe związane z komórkami nerwowymi, oraz kodującymi je genami, powstały raz w procesie ewolucji, a później podlegały jedynie niewielkim modyfikacjom. Natura jednolitego charakteru układu nerwowego została odkryta stosunkowo niedawno wraz z postępem narzędzi i technik badawczych w biologii molekularnej i genetyce.

Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wydziałem Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW w Warszawie, który jest partnerem strategicznym w projekcie EcoSystem of Open Science Schooling Erasmus+.

dr Artur Baranowski

Secondary School with Bilingual Classes in Piastów

Faculty of Biology and Environmental Sciences

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Kolejne spotkanie naukowe dla naszych uczniów