Piątek, 29 września 2023.

Drodzy tegoroczni Absolwenci klas ósmych,

przypominamy Wam, że od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00,  to czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie możecie też złożyć podanie do naszej szkoły, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. W przypadku kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, podanie można składać do 7 lipca (do godziny 9.00), z uwagi na ostatni termin testu kompetencji językowych( w tym dniu).

Życzymy Wam sukcesów w procesie rekrutacji!

 

W okresie rekrutacji (zgodnie z terminarzem ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty) kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie składają w budynku liceum wypełnioną formę papierową formularza podania o przyjęcie do szkoły (druk dostępny na stronie internetowej Liceum oraz w sekretariacie Szkoły). Następnie zgodnie z terminami poszczególnych etapów rekrutacji kandydaci uzupełniają złożone podanie o kolejne dokumenty – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie dopuszcza też możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Pobrane ze strony szkoły podania zostają w takiej sytuacji wypełnione, podpisane, zeskanowane i przesłane na adres www.liceum@piastow.pl.

Składając kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty OKE (II etap rekrutacji), kandydat do liceum uzupełnia w takiej sytuacji dokumentację o wydrukowane podanie z podpisem swoim oraz rodziców.

Dane kontaktowe:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Adama Mickiewicza w Piastowie

ul. 11 Listopada 2A, 05-820 Piastów

tel. (22) 723-65-06, e-mali: liceum@piastow.pl

Podanie składamy w budynku szkoły w godzinach: 8.00 – 15.30

 

Przed rekrutacją:

Rekrutacja 2021