Niedziela, 28 maja 2023.

W dniu 22 czerwca 2021 r. w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie wręczono naszym uczniom Nagrody Burmistrza Miasta Piastowa za najwyższe wyniki naukowe, sukcesy w konkursach przedmiotowych, działalność na rzecz społeczności szkolnej i udział w projektach edukacyjnych. Nagrodzeni uczniowie wyróżniają się postawą na gruncie naukowym i społecznym. Podczas nagradzania zwycięzców podkreślono ich szeroki wachlarz zasług, a szczególnie:

 • Zwycięstwa lub wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach i turniejach przedmiotowych – poziom wojewódzki i krajowy

 • Działalność wolontaryjną na polu szkolnym i krajowym

 • Niesienie pomocy naszym rodakom podczas wyjazdów zagranicznych

 • Uczestnictwo i współorganizacjię akcji patriotycznych patronowanych przez Miasto Piastów

 • Aktywną pracę dziennikarską i recenzencką

 • Kierowanie lub współorganizację projektów społecznych o zasięgu miejskim i krajowym

 • Reżyserowanie przedstawień, filmów i innych wydarzeń szkolnych

 • Realizację projektów wspierających instytucje pomocowe na terenie Piastowa

 • Zachowanie wzorowe

 • Średnią ocen znacznie powyżej 5.0

 • I wiele innych…

Wszyscy nagrodzeni uczniowie szanują i rozwijają dobre tradycje szkoły, dbają o kulturę życia codziennego, przejawią troskę o sukcesy zespołu klasowego i szkolnego. Punktualni i zdyscyplinowani, o wysokiej kulturze osobistej, są przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych, prezentowania postawy patriotycznej na polu szkolnymi pozaszkolnym.

Nagrodę Burmistrza Miasta Piastowa za rok szkolny 2020/21 otrzymali:

 • Miłosz Szczepanik IIAg

 • Kamil Radziszewski IIIB

 • Marta Janowska IICg

 • Mateusz Wąsowicz IIIA

 • Szymon Molenda ID

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nagrody Burmistrza Miasta Piastowa